Sanwei Quanshen Oral Liquid

Gia cầm lâu ngày cơ thể suy nhược, không ưa lạnh và sợ lạnh, mũi trong, móng trắng, cơ trắng, tuyến ức, Bursa, teo lá lách, suy tim phổi, kéo dài, ức chế miễn dịch, v.v.

Mô tả Sản phẩm

Thành phần:

Bistort, Andrographis Paniculata Nees (APN) , Sophora flavescens, v.v.

Xuất hiện:

Chất lỏng màu nâu.

Chỉ định:

Gia cầm lâu ngày cơ thể suy nhược, không ưa lạnh và sợ lạnh, mũi trong, móng trắng, cơ trắng, tuyến ức, Bursa, teo lá lách, suy tim phổi, kéo dài, ức chế miễn dịch, v.v.

Liều dùng:

Thức uống hỗn hợp: 5 ml mỗi 1L nước cho gia cầm.

Hẻm núi:

Bảo quản trong điều kiện mát và khô.


86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com