• Hệ thống sắp xếp chai tự động tốc độ cao

  Hệ thống sắp xếp chai tự động tốc độ cao

 • Máy đóng nắp

  Máy đóng nắp

 • Hệ thống phân phối chất lỏng

  Hệ thống phân phối chất lỏng

 • Hệ thống tạo nước thẩm thấu ngược

  Hệ thống tạo nước thẩm thấu ngược

 • Thiết bị chiết rót tự động phun chất lỏng

  Thiết bị chiết rót tự động phun chất lỏng

 • Thiết bị chiết rót tự động bột

  Thiết bị chiết rót tự động bột

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com