Pulsatilla (Baitouweng Oral Liquid)

Pulsatilla chinensis, Rhizoma Coptidis, Cortex Phellodendri, vỏ Fraxini.

Mô tả Sản phẩm

Thành phần:

Pulsatilla chinensis, Rhizoma Coptidis, Cortex Phellodendri, vỏ Fraxini.

Chỉ định:

1. Các loại colibacillosis chịu lửa; viêm huyết thanh vịt và hội chứng độc tố ruột.
2. Các loại tiêu chảy phân cứng, tiêu chảy, lỵ lợn vàng, lỵ trắng và các loại bội nhiễm vi khuẩn.

Liều dùng:

Ngựa, gia súc: 150 ~ 250 ml; cừu và lợn: 30 ~ 45 ml; Thỏ và chim: 2 ~ 3 ml.

Lưu trữ:

Bảo quản trong điều kiện mát và khô.


86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com