• Oxytetracycline Tablet

Oxytetracycline Tablet

đường uống. cho bê, cừu và dê. 10mg-25mg cho mỗi kg thể trọng. đối với gà và gà tây, 25mg-50mg cho mỗi kg thể trọng. 2-3 lần mỗi ngày, trong 3 đến 5 ngày.

Mô tả Sản phẩm

Mô tả Sản phẩm

Thành phần:
mỗi viên chứa: oxytetracycline hydrochloride 500mg

Liều lượng và Cách dùng:
đường uống.
cho bê, cừu và dê. 10mg-25mg cho mỗi kg thể trọng.
đối với gà và gà tây, 25mg-50mg cho mỗi kg thể trọng.
2-3 lần mỗi ngày, trong 3 đến 5 ngày.

Thời gian rút tiền:
bê: 7 ngày; gia cầm: 4 ngày

Đề phòng:
Không sử dụng cho gia cầm sản xuất trứng làm thức ăn cho người.

Lưu trữ:
bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng.


Trò chuyện