Tylosin Tartrate và Doxycycline Powder

Nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với tylosin và doxycycline, như Bordetella, Campylo-bacter, Chlamydia, E. coli,

Mô tả Sản phẩm

Thành phần:

Mỗi gm chứa

Tylosin tartrat …………………………… 15%

Doxycycline ……………………………… 10%

Chỉ định:

Nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với tylosin và doxycycline, như Bordetella, Campylo-bacter, Chlamydia, E. coli,

Staphylococcus, Streptococcus và Trepo-nema spp. ở bê, dê, gia cầm, cừu và lợn.

Liều lượng và Cách dùng:

Đối với đường uống:

Bê, dê, cừu: Ngày 2 lần, mỗi lần 5 gam / 100 kg thể trọng trong 35 ngày.

Gia cầm và lợn : 1 kg trên 10002000 lít nước uống trong 35 ngày.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với tetracyclin và / hoặc tylosin.

Dùng cho động vật bị suy giảm chức năng gan nghiêm trọng.

Dùng đồng thời penicillin, cephalosporin, quinolon và cycloserine.

Dùng cho động vật có và hoạt động tiêu hóa vi sinh vật.

Phản ứng phụ:

Sự biến màu của răng ở động vật non.

Phản ứng quá mẫn.

Tiêu chảy có thể xảy ra.

Liều lượng và cách dùng:

Đối với đường uống.

Bê, dê, cừu: Ngày 2 lần, mỗi lần 5 g cho 100 kg thể trọng trong 35 ngày.

Gia cầm và lợn : 1 kg cho 1000–2000 lít nước uống trong 35 ngày.

Lưu ý : chỉ dành cho bê, cừu và trẻ em trước khi nhai lại.

Thời gian rút tiền:

Đối với thịt: Bê, nghé, dê, cừu: 14 ngày.

Heo: 8 ngày.

Gia cầm: 7 ngày.

Không sử dụng cho động vật mà từ đó sữa hoặc trứng được sản xuất để làm thức ăn cho người.

Lưu trữ:

Bảo quản ở nơi khô, tối từ 2 ºC đến 25 ºC.


86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com