Thiết bị chiết rót tự động bột

Aug. 24, 2020

Thiết bị chiết rót tự động dạng bột, có thể được sử dụng cho bao bì chai và túi. Phòng chống ô nhiễm và khói bụi. Bảo vệ an toàn cá nhân.


Powder Automatic Filling Equipment

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com