Thiết bị chiết rót tự động phun chất lỏng

Aug. 24, 2020

Hoàn toàn cơ giới hóa, không có bụi và vô trùng. Đảm bảo chất lượng và số lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất.


Liquid injection automatic filling equipmentg

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com