Hệ thống tạo nước thẩm thấu ngược

Aug. 24, 2020

Hệ thống tạo nước thẩm thấu ngược. Lọc và loại bỏ vi khuẩn và tạp chất, Loại bỏ các nguồn nhiệt, Đảm bảo rằng nước sản xuất là vô trùng và sạch sẽ.


Inverse osmosis water generating system

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com