Máy đóng nắp

Aug. 24, 2020

Máy đóng nắp. Nó có thể được sử dụng phù hợp với máy chiết rót hoàn toàn tự động hoặc cá nhân. Dây chuyền sản xuất được cơ giới hóa hoàn toàn đảm bảo chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.


Capping machine

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com