Hệ thống sắp xếp chai tự động tốc độ cao

Aug. 24, 2020

Hệ thống sắp xếp chai tự động tốc độ cao. Nó được sử dụng để sắp xếp các chai lộn xộn và vận chuyển chúng đi vào trạm của máy chiết rót một cách thuận lợi.


Automatic high-speed arranging bottles system

86 199 3313 8870 live:.cid.37aa35add7601527 info@joycomepharma.com